قسمت ۱۹ – در ستایش سوختن: رهایى از بند بهشت

Program Picture
قسمت ۱۹ – در ستایش سوختن: رهایى از بند بهشت
آبان ۱۷, ۱۴۰۰

هر چند در متون ادیان درجات مختلف معرفتى را لحاظ کرده اند براى تشویق مردمان به سوى نیکویى و فضیلت‌هاى اخلاقى، و لذا سخنى از بهشت و دوزخ هم هست، اما عالیترین درجات معرفت را در همان متون با وضوح تمام مرتبه ى دیگرى توصیف نمودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه