یک چرک‌نویس ارزشمند

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

یک چرک‌نویس ارزشمند
۱۳ دی ۱۳۹۹

این نامه در ابتدا خطاب به شنوندگان عزیز برنامه صحبت می‌کند و بعد قسمت‌هایی از یک نامه قدیمی را با آنان در میان می‌گذارد. نامه‌ای که بیشتر از بیست و پنج سال قبل؛ خطاب به احمد شاملو نوشته شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه