قسمت ۱۸ – هدیه اى از جنس درد

ورقی از خاطرات
قسمت ۱۸ – هدیه اى از جنس درد
شهریور ۸, ۱۳۹۹
سخن بزرگان است كه آن چيز كه مايه عذاب ماست نه خود رنج است، بلكه نيافتن معنايى است براى آن رنج تا تحملش را براى ما هموار كند. و كجا ميتوان رنجى بزرگتر از درد فراق و دلتنگى سراغ گرفت؟

ثبت نام در خبرنامه