هدیه‌ای از جنس درد

Program Picture

ورقی از خاطرات

هدیه‌ای از جنس درد
۰۸ شهریور ۱۳۹۹

سخن بزرگان است که آن چیز که مایه عذاب ماست نه خود رنج است، بلکه نیافتن معنایی است برای آن رنج تا تحملش را برای ما هموار کند. و کجا میتوان رنجی بزرگتر از درد فراق و دلتنگی سراغ گرفت؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه