قسمت ۱۷ – قاطعیت یا لجاجت؟

ورقی از خاطرات
قسمت ۱۷ – قاطعیت یا لجاجت؟
شهریور ۱, ۱۳۹۹
رفتار «او» از سر احتياط است، از آن ديگرى ترس؛ درشتى كلام «او» به خاطر صداقتش است، آن ديگرى از سر بى ادبى. جسارت هاى «او» از اثر شجاعت است و آن ديگرى از سر جوزدگى. فرق و فاصله كجاست؟

ثبت نام در خبرنامه