قسمت ۱۷- عشق شکوفه

در تب و تاب انتخاب
قسمت ۱۷- عشق شکوفه
مرداد ۱۸, ۱۴۰۰

صهبا: با شکوفه صحبت کردی؟ مهسا: آره،… تو عجب وضعیتی گیر افتادم ها. شکوفه که به حرفم گوش نمی ده، بابا مامانش هم که نمی شه باهاشون حرف زد. می ترسم خدای نکرده مشکلی پیش بیاد و همه ی کاسه کوزه ها رو سرمن بشکنن که تو باید یه کاری می کردی! صهبا : حالا تو هم این وسط به فکر خودتی؟

ثبت نام در خبرنامه