قسمت ۱۷ – تدبیر و درایت

Program Picture
قسمت ۱۷ – تدبیر و درایت
اسفند ۲۵, ۱۴۰۱

رفتار با درایت و تفکر در کودکان نسبت به بزرگسالان کمتر مشاهده می‌شود زیرا ذات پاک آن‌ها نمی‌تواند تبعات رعایت نشدن تدبیر را پیش‌بینی کند.اما این مهم برای آنها قابل درک و آموزش است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه