قسمت ۱۷ – به خاطر یک مومن گناهکار

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۱۷ – به خاطر یک مومن گناهکار
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

در ادامه گفتگو با یونس خان افروخته به زمان ساخته شدن اولین معبد بهائی در عشق آباد برمی‌گردیم و شور و انجذابی که این اتفاق بزرگ در عکا به وجود آورده بود. در پایان، به یک خاطره بسیار زیبا پرداخته شده که مربوط به ایام صیام است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه