قسمت ۱۷ – ارسطو، برده‌داری، و مسئله‌ آزادی بیان – بخش دوم.

قسمت ۱۷ – ارسطو، برده‌داری، و مسئله‌ آزادی بیان – بخش دوم.
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹

اگر کسی دیدگاه‌های پیشرویی طرح کند که مستقیماً با احساسات اخلاقی ما در تعارض است، چگونه می‌توان از خصومت با او اجتناب ورزید؟ این هفته، در ادامه‌ نقطه‌سرخط هفته گذشته، پاسخ این پرسش را جست‌وجو می‌کنیم و در همین راستا به تفاوت‌های گفتار «حقیقی» و «پیام‌رسان» می‌پردازیم، و در نهایت درخواهیم یافت که آزادی بیان حقیقی چیست.

ثبت نام در خبرنامه