Program Picture
قسمت ۱۶
تیر ۱۹, ۱۳۹۶

اشاره‌هایی که در آثار آیین اسلام، به اراضی مقدّسه، به خصوص شهر عکّا شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه