قسمت ۱۶ – قهرمان سی‌و‌چهارم و سی‌و‌پنجم: مادرم از آن سوی کره‌ زمین و بابای مشوق

قسمت ۱۶ – قهرمان سی‌و‌چهارم و سی‌و‌پنجم: مادرم از آن سوی کره‌ زمین و بابای مشوق
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

قهرمان سی‌و‌چهارم، مادرم از آن سوی کره‌ی زمین: اوایل دهه ۹۰ چین تازه محدودیت‌های فرزند پذیری توسط خارجی‌ها رو کم کرده بود. اونم همراه هشت تا خانواده‌ دیگه رفت چین. قهرمان سی‌و‌پنجم، بابای مشوق: مامانم یه نامه خطاب به دولت چین نوشت و توضیح داد که چطور مردی که از دست و پا فلجه میتونه پدر خوبی باشه.

ثبت نام در خبرنامه