قسمت ۱۶- ساختن یک تصمیم مشترک

در تب و تاب انتخاب
قسمت ۱۶- ساختن یک تصمیم مشترک
مرداد ۱۱, ۱۴۰۰

مهسا‌: من که اگه دختر داشته باشم، بهش آزادی می دم. نیلوفر: خیلی خوبه، اما نمی‌ترسی از این همه گرگ که تو جامعه هست؟ مهسا: اگرم این جور باشه، راه زندگی کردن در میون گرگا رو بهش یاد می‌دم. صهبا : به نظر من که اگه واقعا هم جامعه پر از گرگ باشه، به جای قایم شدن گرگ رو باید ادب کرد .

ثبت نام در خبرنامه