قسمت ۱۶ – زنگوله بستن به گردن گربه

قصه‌ها
قسمت ۱۶ – زنگوله بستن به گردن گربه
خرداد ۱۶, ۱۴۰۰

روزی موش‌ها جمعیِتی بسیار مهم آراستند و موضوع انعقاد آن مجمع صلح با گربه بود. پس از مذاکرات طولانی و پرحرارت بالاخره تصمیم بر آن گرفتند که…

ثبت نام در خبرنامه