تکالیف و درس کودکان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تکالیف و درس کودکان
۱۵ اسفند ۱۴۰۰

خیلی مهم است که بدانیم چطور کودکان‌مان را در انجام تکالیف همراهی کنیم. در این خصوص والدین باید طوری رفتار کنند تا مجبور نباشند در تمام لحظات همراه کودکان‌شان باشند. در این قسمت کارشناس برنامه راه‌کارهایی را در راستای این موضوع معرفی خواهند کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه