قسمت ۱۶- برادران گمشده

Program Picture
قسمت ۱۶- برادران گمشده
اسفند ۲۵, ۱۴۰۰

در سومین نامه خطاب به دکتر یونس افروخته از بهائیان غربی که در زمان تجدید قلعه بندی عکا، دلتنگ و نگران حضرت عبدالبهاء بودند سخن گفته‌ایم و حضور تعدادی معدود از آنان که موفق شدند در همان ایام به دیدار ایشان بیایند را از زاویه دید یونس خان نگریسته‌ایم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه