قسمت ۱۶ – ارسطو، برده‌داری، و مسئله‌ آزادی بیان – بخش نخست

قسمت ۱۶ – ارسطو، برده‌داری، و مسئله‌ آزادی بیان – بخش نخست
اسفند ۱۲, ۱۳۹۹

ارسطو طرفدار برده‌داری و نابرابری بود؛ آیا باید او را کنار بگذاریم؟ اگر کسی دیدگاه‌های پیشرویی طرح کند که مستقیماً با احساسات اخلاقی ما در تعارض است، چگونه می‌توان از خصومت با او اجتناب ورزید؟ در نقطه‌سرخط این هفته، چنین پرسش‌های اساسی و مهمی را مطرح می‌کنیم و در یادداشتی مناقشه‌برانگیز، طی دوهفته، پاسخ‌شان را جست‌وجو خواهیم کرد.

ثبت نام در خبرنامه