ارسطو، برده‌داری، و مسئله‌ آزادی بیان – بخش ۱

Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

ارسطو، برده‌داری، و مسئله‌ آزادی بیان – بخش ۱
۱۲ اسفند ۱۳۹۹

ارسطو طرفدار برده‌داری و نابرابری بود؛ آیا باید او را کنار بگذاریم؟ اگر کسی دیدگاه‌های پیش‌رویی طرح کند که مستقیماً با احساسات اخلاقی ما در تعارض است، چگونه می‌توان از خصومت با او اجتناب ورزید؟ در نقطه‌سرخط این هفته، چنین پرسش‌های اساسی و مهمی را مطرح می‌کنیم و در یادداشتی مناقشه‌برانگیز، طی دو هفته، پاسخ‌شان را جست‌وجو خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه