Program Picture

این نامه خطاب به نویسنده؛ شاعر؛ ترانه سرا و مترجمی نوشته شده که از او آثار نابی به یادگار مانده. هنرمندی که چند ماه قبل در غربت از این عالم رفت. ترانه معروف گل یخ یکی از آثار این مرد بزرگ است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه