قسمت ۱۵
تیر ۱۸, ۱۳۹۶

– پیشگویی در مورد نَسَب موعود
– واقعه‌هایی که می‌بایست در زمان ظهور موعود، در شهرهای عکّا و حیفا، رخ بدهند

ثبت نام در خبرنامه