قسمت ۱۵ – حال خوش صبح‌های جمعه

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۱۵ – حال خوش صبح‌های جمعه
۱۸ اسفند ۱۴۰۰

در دومین نامه خطاب به دکتر یونس خان افروخته، از معمایی صحبت می‌کنیم که همیشه در قلبش وجود داشت و یک شب هنگام قدم زدن، حضرت عبدالبهاء‌ راز آن معما را برای او فاش می‌کنند. درادامه به روایتی که از صبح‌های جمعه در عکا داشتند می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه