جلب توجه در نوجوانان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

جلب توجه در نوجوانان
۲۹ آبان ۱۴۰۱

یکی از ویژگی‌های مهم نوجوانی تمایل به جلب توجه کردن است. نوجوان برای این که دیده شود دست به اقدام‌های خارج از عرف و عجیب و غریبی می‌زند. کار‌های پرخطر می‌کند، سر و صدا به راه می‌اندازد، تمارض می‌کند و … باورش سخت است اما او همه این کارها را می‌کند تا والدین و اطرافیان به او توجه کنند. جلب توجه و دیده شدن در سنین نوجوانی امری غریزی و تا حدودی طبیعی است اما اگر نوجوان بخواهد بیش‌ از حد خودش را نشان بدهد به این معناست که دارد به سمت شکل‌گیری شخصیت نمایشی پیش می‌رود. اینجاست که باید حواسمان باشد و برای پیش‌گیری از این جلب توجه افراطی اقدام کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه