قسمت ۱۴ – نامه‌اى از سوى دلدار ( بخش سوم )

Program Picture
قسمت ۱۴ – نامه‌اى از سوى دلدار ( بخش سوم )
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

اخلاقیاتى که در دیانت مبنایش را بر شورى عاشقانه نسبت به نشانه حضرت محبوب در جهان هستى گذاشته‌اند، قدرى ناملموس و دست نیافتنى به نظر می‌رسد. این گفتار تلاشى خواهد داشت تا این بینش را به نحوى این جهانى‌تر به گفتگو بنشیند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه