قسمت ۱۴ – قهرمان سی‌ام و سی‌و‌یکم: بابابزرگ و کارل

قسمت ۱۴ – قهرمان سی‌ام و سی‌و‌یکم: بابابزرگ و کارل
مرداد ۳۱, ۱۴۰۰

قهرمان سی‌ام، بابابزرگ و نجات‌دهنده‌اش: من از بچگی با مامان‌ بزرگم زندگی می‌کردم. اون با هر چیز کوچیکی به هم می‌ریخت و دعوام می‌کرد. بابابزرگ‌ جیمز نمی‌تونست تو این قضیه دخالت کنه، چون بابابزرگ واقعیم نبود… قهرمان سی‌و‌یکم، تکیه‌گاه: کارل از همون اول تو زندگیم حضور داشت. با این‌ که پدرِ تنی من نبود، اسمش توی شناسنامه‌ام بود. اونم به مواد اعتیاد داشته، اما وقتی من به دنیا اومدم ترک کرده، ولی مادرم همچنان به مصرف مواد ادامه داد.

ثبت نام در خبرنامه