قسمت ۱۴ – زمین مشرق الاذکار «لوتوس»

Program Picture

یادگارها

قسمت ۱۴ – زمین مشرق الاذکار «لوتوس»
۱۷ اسفند ۱۴۰۱

عمو به آریا گفت: یادته بهت گفتم باید یه چیزهایی رو تجربه کنی تا واسه سرنوشت مخصوصی که برات مقدر شده آماده بشی؟ یادته گفتم گاهی باید سختی بکشی تا بتونی قوی و آزاد باشی؟ و گاهی باید یک چیزهایی رو رها کنی تا چیزهای جدیدی به دست بیاری بابا جون؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه