قسمت ۱۳
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: «و خداوند اذن فرموده که در هر ارضی هر شی نیکویی هست مومنین به بیان تحصیل نموده. لعلّ یوم ظهور حق، شیء به محضر مالک وجود خلق رسد که محبوب او افتد.»

ثبت نام در خبرنامه