قسمت ۱۳ – نامه‌اى از سوى دلدار ( بخش دوم )

قسمت ۱۳ – نامه‌اى از سوى دلدار ( بخش دوم )
مهر ۵, ۱۴۰۰

در متون عارفان از نشانه‌هاى پروردگار در جهان هستى و این‌ که این می‌تواند شورى عاشقانه در وجود عارف دراندازد صحبتى بود. در این گفتار کوششى خواهد بود تا از همین سنت نیکو سودى برده شود براى پایبندى به اخلاق در همین روزگار مدرن.

ثبت نام در خبرنامه