در ستایش بطالت – بخش ۱

Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

در ستایش بطالت – بخش ۱
۲۱ بهمن ۱۳۹۹

در نقطه‌سرخط این هفته، بخش نخست یادداشتی را خواهید شنید که به رساله‌ «در ستایش بطالت» برتراند راسل می‌پردازد و بررسی می‌کند که چرا ستایش راسل از بطالت حالا بیش از همیشه به دردمان می‌خورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه