تربیت کودک، محروم‌سازی موقت

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت کودک، محروم‌سازی موقت
۲۴ بهمن ۱۴۰۰

یکی از مراحل دشوار در تربیت کودکان امر تنبیه کردن است. در ادامه قسمت قبل در این قسمت نیز به مقوله تنبیه می‌پردازیم. کارشناس برنامه برامون از محروم‌سازی موقت و تعدادی اصول مهم در این خصوص می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه