قسمت ۱۲
مرداد ۲۲, ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می‌فرمایند: امروز کوثر حقیقی و شراب معنوی معرفت الله بوده و هست. هر نفسی به آن فائز شد به کل خیر فائز است.
در برنامه‌ این هفته، استاد بهرام فرید این بیان حضرت بهاءالله را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه