Program Picture
قسمت ۱۲
۲۲ مرداد ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می‌فرمایند: امروز کوثر حقیقی و شراب معنوی معرفت الله بوده و هست. هر نفسی به آن فائز شد به کل خیر فائز است.
در برنامه‌ این هفته، استاد بهرام فرید این بیان حضرت بهاءالله را مورد بررسی قرار می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه