کنترل خشم در نوجوانان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

کنترل خشم در نوجوانان
۰۸ آبان ۱۴۰۱

کنترل خشم در نوجوان از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که در روند تربیتی نوجوانان باید در نظر گرفته شود. خشم و عصبانیت یک احساس طبیعی، سالم و لازم است اما مهم است که بدانیم چگونه با آن کنار بیاییم. نوجوانانی که نمی‌توانند عصبانیت خود را کنترل کنند قطعاً دچار چالش‌های جدی خواهند شد و دانستن این که نوجوان چگونه با خشم خود کنار بیاید و چگونه آن را به روشی مناسب بیان کند تا به خودش و جامعه آسیب نرساند یا سبب تفرقه و اختلاف نشود، مهارت مهمی‌ است که نوجوانان اگر آن را یاد بگیرند مسلماً در مدرسه، روابط خود با والدین و اطرافیان و در نهایت در آینده با مشکل روبرو نمی‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه