موسیقی درونی – بخش ۳

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

موسیقی درونی – بخش ۳
۰۱ آذر ۱۳۹۹

این سومین و آخرین نامه با محتوای موسیقی درونی هست که این بار خطاب به استاد رشید کاکاوند نوشته شده. ضمن قدردانی از آگاهی و شناختی که از موسیقی شعر حافظ در اختیار ما قرار داده‌اند به عنوان حسن ختام یکی دیگر از ابیات حافظ را که توسط ایشان واکاوی شده در حضور عاطفی خودشان با شما عزیزان در میان می‌گذاریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه