قسمت ۱۲ – قهرمان بیست‌و‌چهارم، بیست‌وپنجم و بیست‌وششم: بهترین پرستار، عاشقی از ایران و مهاجران

قهرمانان بی‌نقاب
قسمت ۱۲ – قهرمان بیست‌و‌چهارم، بیست‌وپنجم و بیست‌وششم: بهترین پرستار، عاشقی از ایران و مهاجران
مرداد ۱۷, ۱۴۰۰

قهرمان بیست‌ و‌چهارم، بهترین پرستار از پاکستان: تازه ازدواج کرده بودیم که من سل گرفتم و تمام بدنم پر از تاول شد. قهرمان بیست‌و‌ششم، عاشقی از ایران: همسرم سرطان ریه داره، تا الانم کلی وزن کم کرده. چون هوای تمیز براش خوبه، خونه‌مونو عوض کردیم و رفتیم شمال، و یه خونه نزدیک دریا گرفتیم. قهرمان بیست‌وپنجم، مهاجران: قبل از این‌ که من به دنیا بیام، بارها تصمیم گرفته بودن برگردن کشورشون، ولی هر بار لحظه‌ آخر نظرشون عوض شده بود، چون می‌خواستن برای بچه‌شون زندگی بهتری فراهم کنن.

ثبت نام در خبرنامه