قسمت ۱۱- موسیقی درونی – بخش دوم

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۱۱- موسیقی درونی – بخش دوم
آبان ۲۴, ۱۳۹۹

این نامه نیز در ادامه نامه هفته قبل به کشف موسیقی درونی یک بیت دیگر از حافظ به نقل قول از استاد رشید کاکاوند می پردازد. دو مصرع از یک بیت به طور جداگانه بررسی می شود و شگفت انگیز است که در هر مصرع حالت لب ها برای ادای کلمات با مفهوم آن چه بیان می شود هماهنگی کامل دارد

ثبت نام در خبرنامه