موسیقی درونی – بخش ۲

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

موسیقی درونی – بخش ۲
۲۴ آبان ۱۳۹۹

این نامه نیز در ادامه نامه هفته قبل به کشف موسیقی درونی یک بیت دیگر از حافظ به نقل قول از استاد رشید کاکاوند می‌پردازد. دو مصرع از یک بیت به طور جداگانه بررسی می‌شود و شگفت‌انگیز است که در هر مصرع حالت لب‌ها برای ادای کلمات با مفهوم آن چه بیان می‌شود هماهنگی کامل دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه