تربیت کودک، توجه و بازی

تربیت کودک، توجه و بازی
بهمن ۱۰, ۱۴۰۰

یکی از نیازهای اصلی کودکان توجه کردن است. توجه یعنی درک حضور ما توسط شخص دیگر. توجه کردن اندازه دارد نه باید خیلی زیاد باشد، نه خیلی کم. یکی از راه‌های توجه مثبت به کودکان، هم‌بازی شدن با آن‌ها است. بی‌توجهی یعنی عدم درک حضور دیگران.

ثبت نام در خبرنامه