تربیت کودک، توجه و بازی

Program Picture

با من حرف بزن - فصل 1

تربیت کودک، توجه و بازی
۱۰ بهمن ۱۴۰۰

یکی از نیازهای اصلی کودکان توجه کردن است. توجه یعنی درک حضور ما توسط شخص دیگر. توجه کردن اندازه دارد نه باید خیلی زیاد باشد، نه خیلی کم. یکی از راه‌های توجه مثبت به کودکان، هم‌بازی شدن با آن‌ها است. بی‌توجهی یعنی عدم درک حضور دیگران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه