نسیم عشق
قسمت ۱۰
فروردین ۹, ۱۴۰۰

جستجوی گنج، ملا حسین بشرویه‌ای ناامید از همراهی شاگردان سید کاظم، به همراه برادر و همشیره زاده‌اش به راه افتاد. جهت کسب و آمادگی روحانی ۴۰ روز در مسجد کوفه معتکف شد.

ثبت نام در خبرنامه