Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

پارادوکس پپسی
۳۰ دی ۱۳۹۹

شما کدام نوشابه را می‌پسندید؟ پپسی یا کوکاکولا؟ آیا انتخاب‌های ما کاملاً آگاهانه و هشیارانه هستند؟ آیا مغز ما از ساختاری مدرن برخوردار است؟ و آیا می‌توانیم به مغزمان و برداشت‌ها و تصمیم‌های ذهنی‌مان به‌طور صد در صد اطمینان کنیم؟ این‌ها پرسش‌هایی‌ است که در نقطه‌سرخط این هفته در جست‌وجوی پاسخ‌شان هستیم و برای این کار با پارادوکس پپسی آشنا خواهیم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه