نوجوان و فضای مجازی

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

نوجوان و فضای مجازی
۲۴ مهر ۱۴۰۱

با وجود آن که رسانه‌های اجتماعی به دلیل فوایدی مثل کمک به نوجوانان برای کسب مهارت‌های فنی مورد تحسین قرار گرفته‌اند، اما این شبکه‌ها به خاطر تأثیراتی که در افزایش میزان خشونت نوجوانان، اتلاف وقت توسط آن‌ها، کاهش میزان خواب و دلیلی بر عدم تحرک و پویایی نوجوانان مورد انتقاد هستند. کارشناسان معتقدند ارتباط‌های اجتماعی نوجوانان از طریق اینترنت ضعیف‌تر از ارتباط‌های واقعی‌ است و نوجوانی که وابستگی اعتیاد گونه به فضا‌های مجازی دارد در روابط اجتماعی مهارت‌های لازم را نداشته و از آسیب‌پذیری بالا و سلامت و بهداشت روانی پایین، رنج می‌برد

news letter image

ثبت نام در خبرنامه