موسیقی درونی – بخش ۱

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

موسیقی درونی – بخش ۱
۱۷ آبان ۱۳۹۹

این نامه اولین قسمت از سه گانه موسیقی درونی شعر حافظ است. در هر نامه تنها یک بیت از ابیات حافظ به نقل قول از استاد رشید کاکاوند از لحاظ موسیقی درونی، مورد تحلیل و واکاوی قرار می‌گیرد. پی بردن به موسیقی درونی اشعار حافظ یکی از حیرت‌انگیزترین کشف‌های شاعرانه می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه