قسمت ۱۰ – ساکنین شهر

Program Picture
قسمت ۱۰ – ساکنین شهر
بهمن ۶, ۱۴۰۱

در این قسمت، کودکان با تنوع در آداب و عادات و رسوم زندگی در افراد مختلف و مناطق متفاوت آشنا می‌شوند. این که چطور به این تنوع احترام بگذارند و آن را مورد تمسخر قرار ندهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه