Program Picture
قسمت هشتم
شهریور ۳۰, ۱۳۹۸

کربلا یکی از مراکز مهم جهان اسلام بود. سید کاظم رشتی در کربلا مجلس درس و احترام فراوانی داشت. مریدان او از سرار ایران و عراق به محضر او می‌شتافتند. چه شد که چنین عالم جلیلی در جام نقره شربت نوشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه