Program Picture
قسمت نهم
مهر ۶, ۱۳۹۸

آفتابی در کلاس، شاگردان از سید کاظم رشتی می‌خواستند نام موعود را بگوید، سید با اشاره دست به نور آفتابی که بر دامن یک جوان تابیده بود اشاره کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه