نسیم عشق
قسمت نهم
مهر ۶, ۱۳۹۸

آفتابی در کلاس، شاگردان از سید کاظم رشتی می‌خواستند نام موعود را بگوید، سید با اشاره دست به نور آفتابی که بر دامن یک جوان تابیده بود اشاره کرد.

ثبت نام در خبرنامه