یک دقیقه سلامتی
قسمت کردن مادیات و معنویات
آبان ۱۵, ۱۳۹۹

اگر ما یک چیز مادى رو با هم تقسیم کنیم مقدار کمتری براى خودمون مى‌مونه، اما اگر چیزى معنوى رو با هم تقسیم کنیم اون چیز دو برابر مىشه. درسته؟ برنامه رو ببینید ببینیم درسته یا نه!

ثبت نام در خبرنامه