تاثیر کرونا بر شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ تجاری – بخش ۱

Program Picture

در سایه کرونا

تاثیر کرونا بر شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ تجاری – بخش ۱
۲۳ تیر ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا درباره تاثیر کرونا بر شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ تجاری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه