قسمت دوازدهم و آخر

نسیم عشق
قسمت دوازدهم و آخر
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

شبی که آفتاب در آمد، ملاحسین بشرویه‌ای پس از شنیدن آن دلایل و براهین و دیدن سرعت نزول آیات و شنیدن صوت حضرت باب که در هنگام تحریر ترنم می‌فرمودند، خود را به پای ایشان افکندند و اظهار ایمان و بندگی نمودند.

ثبت نام در خبرنامه