Program Picture
قسمت اول
مرداد ۱۲, ۱۳۹۸

شیخیه، مکتبی بر پایه قرب ظهور موعود، در نیمه اول قرن ۱۹ میلادی در ایران فراگیر شد. شیخ احمد احسائی مؤسّس این مکتب بود و بعد از او سید کاظم رشتی این گروه را رهبری و هدایت کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه