قسمت اول
تیر ۱۶, ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای وفا اخوان مدیر کل شرکت مشاوره بین المللی نیوبریج و کارشناس و مشاور در زمینه مدیریت و سازماندهی شرکت های تجارتی بین المللی در باره تاثیرات کرونا بر نظم جهانی.

ثبت نام در خبرنامه