قسمت ۹
بهمن ۶, ۱۴۰۰

خطه نور با حضور میرزا حسینعلی نوری به محبت حضرت باب مشتعل شد و آثار حضرت باب در آن خطه دست به دست میشد و تمام شبهات توسط میرزا حسینعلی مرتفع می‌گشت.

ثبت نام در خبرنامه