Program Picture
میراث
آبان ۲۹, ۱۳۹۹

آیا اولین باری که مورد بی‌عدالتی قرار گرفتید را به یاد می‌آورید؟ عکس العمل شما چه بود؟ پذیرفتید؟ مقابله به مثل کردید؟ برای رسیدن به عدالت مبارزه کردید؟ یا …؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه