میراث
آبان ۲۹, ۱۳۹۹

آیا اولین باری که مورد بی‌عدالتی قرار گرفتید را به یاد می‌آورید؟ عکس العمل شما چه بود؟ پذیرفتید؟ مقابله به مثل کردید؟ برای رسیدن به عدالت مبارزه کردید؟ یا …؟

ثبت نام در خبرنامه